Tag: orde

Duidelijk indelen van je online les

Duidelijk indelen van je online les

Tips en ideeën voor het indelen van jouw online les zodat leerlingen het als meerwaarde zien.

Orde houden in je online les

Orde houden in je online les

Moeders die mee beginnen te doen, leerlingen die in microfoons blazen, foute plaatjes delen, de docent up mute zetten, weglopen…. Wat kun je eraan doen? Orde houden op afstand is lang zo simpel nog niet kwamen we achter. Door uit te proberen, te luisteren naar […]

Hoe ik mijn lessen weer op de rit kreeg

Hoe ik mijn lessen weer op de rit kreeg

In mijn vorige blog schreef ik hoe er flink wat lessen in de soep liepen omdat ik te veel nieuwe werkvormen uitprobeerde én omdat mijn gym 2 klas alleen maar chronologisch uit het boek wilde werken. Eigenlijk wilden ze gewoon de snelste en makkelijkste route naar een hoog cijfer. Ik was het natuurlijk niet met ze eens, maar snapte wel dat er iets moest veranderen, want nu was het steeds strijd en chaos. Na deze 3 stappen liep alles al snel beter:

1.       Het lesboek analyseren met leerlingen
Voordat we met een nieuw thema begonnen liet ik leerlingen in groepen het lesboek analyseren: Wat dachten zij dat het doel was van dit hoofdstuk? Wat vonden ze relevant? Wat leek hen de belangrijkste opdracht? En de moeilijkste? En miste er ook iets? Was het überhaupt wel een geschikt hoofdstuk of kunnen we net zo goed verder met het volgende?
Door deze opdracht gingen leerlingen het lesboek steeds meer zien als een middel en niet als doel op zich. (ja, deze leerlingen kunnen straks direct door naar de lerarenopleiding ;))

2.       Lessen voorspelbaar maken
De 2e stap was om lessen voorspelbaarder te maken voor leerlingen. Elke les kreeg een zelfde opbouw en bepaalde activiteiten koppelden we aan vaste dagen. Leerlingen kregen een lijst met wat we gingen doen en in welke volgorde. Niet echt een planner, want ik heb geen data toegevoegd omdat er vaak nog iets verandert in de agenda’s.

3.         5 werkvormen
De laatste aanpassing was misschien nog wel de belangrijkste. Ik koos 5 werkvormen om vaak te gebruiken en daar blijft het nu ook bij. Het bevalt me goed dat leerlingen precies weten  hoe ze alles moeten aanpakken en het bespaart een hoop tijd. Ben je benieuwd welke werkvormen ik heb gekozen? Ik zal ze snel delen 🙂

Orde in je les door uitdelen post-its

Orde in je les door uitdelen post-its

“Uh 2HA, jullie praten te hard, de afspraak was dat we tijdens deze opdracht zouden fluisteren!”(…) ”Rutger, ik heb nog geen minuut geleden gevraagd of jullie willen fluisteren” (…) “Chantal, dat geldt ook voor jou” (…) “Ruben, hard lachen is ook niet fluisteren”(…) “Anne, ik […]

Drie weken zonder huiswerk: de nadelen

Drie weken zonder huiswerk: de nadelen

De eerste week zonder huiswerk zit erop. De leerlingen vroegen aan het eind van de les wantrouwig wat ze nu thuis moesten doen. Ik heb nogmaals verteld dat het experiment is om dit hele hoofdstuk geen huiswerk  te doen. ‘Oh, écht geen huiswerk?’ Blijkbaar moeten […]