Activerende didactiek: makkelijk en snel? 5 tips.

Geloof jij in activerende didactiek? Ik wel, en waar ik kan pas ik het ook toe. Dat lukt niet altijd, want ik moet toegeven dat het af en toe best wat extra voorbereiding kost. Is dat een reden om het niet te doen? Er bestaan nogal wat misverstanden over activerende didactiek: Het moet allemaal heel leuk zijn ,je krijgt een enorme warboel in je klas het zijn vooral spelletjes, het is alleen geschikt voor jongere kinderen en je krijgt je” gewone ” lesboek niet uit. Als we zo over activerende didactiek blijven nadenken dan komt een echte verandering in ons (toch best wel oude) lessysteem nooit op gang.

Wat is activerende didactiek nu echt?tijd voor activerende didactiek
Volgens mij denken we te moeilijk over activerende didactiek. Het hoeft niet groots en ingewikkeld te zijn en het is ook eigenlijk helemaal niet nieuw. De kerngedachte is dat al jouw leerlingen actief meedoen aan de les. En hoe je dat doet maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. (Natuurlijk is het fijn als je ook nog eens rekening houdt met de taxonomie van Bloom en de meervoudige intelligenties van Gardner, maar dat kun je ook eerst aan de ervaren mensen overlaten). Het zou mooi zijn als leerlingen met plezier leren, maar het hoeft niet. Sterker nog, ik ervaar weleens dat leerlingen balen van activerende didactiek omdat ik hen daarmee dwing om mee toe doen. Een daar zit volgens mij de kern van activerende didactiek. Door jouw manier van lesgeven kunnen leerlingen het zich niet meer veroorloven om uit het raam te staren.

Het lesboek mag best blijven
Als je vooral een lesboek gebruikt tijdens jouw lessen dan kun je eerst eens analyseren of het boek werkvormen adviseert/hanteert waarbij ALLE leerlingen actief meedoen. Soms hoef je maar kleine aanpassingen te maken om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet. Het is echt niet nodig om jouw hele methode aan de kant te schuiven.Als je een volledige baan in het onderwijs hebt kan ik me voorstellen dat je niet zoveel tijd hebt om tijdens de lesvoorbereiding activerende didactiek toe te passen, maar gelukkig zijn er een paar dingen die je makkelijk kunt uitvoeren zonder al te veel voorbereiding. Probeer een paar makkelijke werkvormen uit en stel het niet uit, want het is echt tijd voor activerende didactiek.

Een paar tips met werkvormen die niet veel voorbereidingstijd kosten.

 

  1. Geen vingers omhoog.

Als je een vraag stelt aan de klas mag niemand zijn hand opsteken. Er wordt van iedereen verwacht dat ze een antwoord verzinnen en ‘weet ik niet’ wordt niet geaccepteerd. Een handige manier om dit toe te passen is door gebruik te maken van stokjes/balletjes/kaartjes met de namen van leerlingen erop. Hierdoor kun je leerlingen willekeurig een antwoord vragen.

” 200 spatels alstublieft! – Nadenken over vragen in de les”

http://www.duits.de/docenten/heeft-u-200-spatels/

  1. Maak gebruik van mini whiteboards.

Geef leerlingen allemaal een mini whiteboard. (a4 formaat) waarop ze hun antwoorden/ideeën kunnen opschrijven. Op jouw teken houdt iedereen zijn antwoord omhoog. Jij kunt in één ook opslag zien wie wat genoteerd heeft, leerlingen kunnen ook elkaars antwoorden zien en je kunt gelegenheid geven aan leerlingen om op elkaar te reageren. Daarna veegt iedereen z’n antwoord weer uit en zijn ze klaar voor de volgende opdracht.

” Vanaf nu: Bordjes omhoog graag!”

http://fdroog.wordpress.com/2012/11/18/vanaf-nu-bordjes-omhoog-graag-onderzoek-onderwijs-toepassen-2-2/

  1. Iedereen doet mee tijdens een groepsopdracht.

Tijdens een groepsopdracht zijn er altijd leerlingen die meeliften. Dit kun je voorkomen door een aantal werkvormen: Als leerlingen iets moeten opschrijven, laat je elk groepslid met een andere kleur schrijven. Of als ze moeten overleggen vraag je aan het eind aan Lars wat de mening van Alexander was. Op die manier controleer je ook of ze goed naar elkaar hebben geluisterd.

” CLIL Skills: placemat”

http://books.google.nl/books?id=9tAswHkwDuQC&pg=PA100&lpg=PA100&dq=clil+placemat&source=bl&ots=xWXb2TVPqG&sig=VQ90ULdpMO8IKGjrjnPFw4ueu8c&hl=en&sa=X&ei=mShNVOmMN8i_PJzhgLgN&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=clil%20placemat&f=false

  1. Information gap: Find Someone Who.

Laat leerlingen van elkaar leren door information gap activities (activiteiten waarbij verschillende leerlingen verschillende informatie hebben en elkaar dus nodig hebben om de opdracht te voltooien). Neem bijvoorbeeld 20 termen die in het hoofdstuk aan bod komen/kwamen. Geef elke leerlingen een lijst en laat ze al lopend door het lokaal leerlingen vinden die het antwoord weten. Laat ze het antwoord noteren + de naam van de leerlingen van wie ze het antwoord hebben gekregen. Als je de papieren later inneemt kun je ook nog eens zien welke leerlingen vaak of nooit een antwoord hebben gegeven. Maak er eventueel een competitie van: de leerling die het eerst alle antwoorden heeft verzamelt wint.

Als je googled op ” information gap activities” vind je nog veel meer vergelijkbare opdrachten.

” using it: information gap activities”

http://www.educ.ualberta.ca/staff/olenka.bilash/best%20of%20bilash/info%20gap%20activities.html

  1. actief lezen.

Je kunt een bron of leestekst uit het tekstboek al snel actief behandelen door bijvoorbeeld de tekst te kopiëren en diagonaal gekruist in 4 stukken te knippen. een groepje van 4 leerlingen probeert nu de antwoorden uit de tekst te vinden, zonder op elkaars stukje tekst te kijken. Nu moeten leerlingen actief meedoen en ook nog eens communiceren.

Je kunt ook in tweetallen werken door de complete tekst op 1 muur te hangen en de vragen op een andere muur. Leering A mag alleen de tekst bekijken en leerling B alleen de vragen. Door samen te werken (overleggen in het midden van het lokaal) kunnen ze de antwoorden vinden. Ook hier geldt: voeg een competitie element toe. Wie het eerst klaar is krijgt extra punten. Als je het aandurft laat je de leerlingen even lekker door het lokaal rennen.

” While-reading activities”

http://www.teachingenglish.org.uk/article/making-reading-communicative