Examenstress

Klamme handen en een droge mond. Daar zat ik dan, net zo nerveus als alle leerlingen die de afgelopen weken hun examens hebben gemaakt. Nadat zij geen last meer hadden van examenstress, waren bij ons op school enkele docenten aan de beurt. Het CAE exam, certificate in advanced English.examenzaal

Op de school waar ik werk hebben we een TTO-afdeling: tweetalig onderwijs. De leerlingen krijgen meer dan de helft van hun vakken in het Engels. De docenten die die vakken geven, moeten natuurlijk zelf het Engels goed beheersen en daarom moet elke lichting nieuwe docenten dit examen doen.
Dus kreeg ik vanaf september elke dinsdagmorgen om 8.15 uur met zeven collega’s Engelse les. We hebben veel geleerd, veel gelachen en hard gewerkt. Passive, active, verbs, pronouns, use of English. Really difficult sometimes.
Afgelopen maandag hadden we ons mondeling examen. Heel spannend maar we waren goed voorbereid. Komende week doen we het schriftelijke onderdeel. Minstens zo spannend, een hele dag examens maken. Ik voel me weer echt leerling: zenuwachtig, vol vragen en onzekerheden en aldoor even polsen of ik niet minder voorbereid ben dan mijn collega’s. Maar onze docent heeft vertrouwen in ons en ik merk dat dat goed voelt.

Ik ervaar dus nu weer even hoe het is als leerling. Hoe dat voelt, die zenuwen soms, wat zullen ze vragen, heb ik genoeg geleerd. Maar ook dat het fijn is als er een docent in je gelooft. 

Dus nog even blokken voor woensdag. En waar alle examenleerlingen op 16 juni weten of ze het gehaald hebben, hoor ik het pas op 20 juli…… Spannend!