Iedereen bij de les?

Waarom zou je dat willen? Heel soms is het nodig, maar meestal kan het anders. En daar doe je jezelf en je leerlingen alleen maar een plezier mee.

Iedereen er bij!
Als je tijdens je online les een onderdeel inplant, bedenk dan of iedereen er bij moet zijn. Is dat wel het geval? Zorg dan voor een activiteit waarbij iedereen ook daadwerkelijk betrokken is of stel veel vragen. Stel de vragen ook gericht aan leerlingen. Zo wordt het geen monoloog en weet je ook echt of je leerlingen bij de les zijn.
Bekijk goed hoe lang zo’n lesonderdeel moet zijn. Als docent willen we zó graag dat iedereen het snapt dat we soms vergeten dat er leerlingen al lang uit hun neus zitten te eten (met de camera uit, hoop je dan).

Een select gezelschap
Als leerlingen het werk al snappen, of juist nog helemaal niet zo ver zijn, dan kun je ze even zelfstandig laten werken. En dat is makkelijker dan ooit, je hoeft geen plek te maken in je lokaal of in de gang! Ze hoeven niet eens stil te zijn! Leerlingen verlaten de video en kunnen gewoon in hun eigen huis verder werken aan opdrachten. Als het van te voren duidelijk is wanneer een leerling aanwezig moet zijn, dan is dat voor iedereen een voordeel.

Vraag om feedback
Een dappere docent vraagt af en toe om feedback. En dat is in deze online periode niet anders. Vraag via een enquête of leerlingen je les relevant vinden, of ze uit de voeten kunnen met de indeling, of ze genoeg geholpen worden, of juist te veel. Deze informatie kun je gebruiken om je les de volgende keer nog beter in te delen.