Mobiele telefoons op school: Een vloek of zegen?

Vanaf komende week mogen leerlingen bij ons op school geen mobieltje meer bij zich hebben op de gangen en in de lokalen. In de Faceboekgroep VO mentor vroeg ik om lesmateriaal zodat ik deze keuze goed aan leerlingen kon uitleggen.  Behalve veel tips kwamen er ook veel verontwaardigde reacties. Hoe kunnen we nu zoiets doen?  Dat heeft met een aantal zaken te maken.

Gezondheid gaat voor educatieve middelen
Ik schrok zelf ook van het voorstel. Er zitten toch ook veel voordelen aan het gebruik van de mobiele telefoon in de klas. Jazeker!  Maar voor mij was dit  doorslaggevend:  Als het zo is dat het excessieve mobiele telefoongebruik op langere termijn wel eens heel schadelijk kan zijn, wil ik daar dan een aandeel in hebben gehad?

Gunnen
Het gaat niet alleen om de gezondheid op lange termijn. We gunnen het de leerlingen ook zo dat ze niet steeds worden geconfronteerd met perfecte plaatjes op Instagram, met verslavende online-games die ook doorgaan als je zelf even niet online bent. We gunnen het ze dat ze niet 24/7 reageren, maar dat ze ook nog iets kunnen creëren. We gunnen het ze dat ze tijdens de les even niet gestoord worden door appjes van hun ouders! We gunnen het ze zo dat ze weer om zich heen kijken, dat ze een gesprek aangaan met een klasgenoot of een spelletje tafeltennis spelen. Het zal me niks verbazen als we uiteindelijk ook nog een paar mobielvrije pauzes inlasten.

Pubers gezond leren omgaan met hun mobiel. Wie kan dat?
En wie heeft er zelf eigenlijk een gezonde relatie met zijn mobiele telefoon? Ik in ieder geval niet. Ik vind het een hardnekkige verslaving. Er wordt weleens gesteld dat het net zo verslavend is als alcohol en drugs. In hoeverre kun je op een regulerende manier met zo’n verslaving omgaan?  Een aantal docenten uit de VOmentor groep gaf aan dat verbieden niet goed is, je moet ze er mee leren omgaan.  Als iemand een puber kent die gezond met zijn telefoon omgaat dan zou ik hem of haar heel graag willen interviewen. Hetzelfde geldt voor ouders of docenten die dit voor elkaar hebben gekregen! Ik zou het graag leren, maar in de tussentijd ben ik tevreden met onze oplossing. 

Struikelblokken van mobiel in de klas
Natuurlijk kun je mobiele telefoons heel goed gebruiken in de klas. Maar wat mij betreft zaten er ook veel nadelen aan. De wifi was niet toereikend voor 32 leerlingen, niet alle leerlingen hebben een mobiel (hoe voelen zij zich?), ouders die zich verplicht voelen hun 11-jarig kind een mobiel met internet te geven want “ze hebben het nodig op school”. En om dan nog maar niet te spreken over de narigheid die kan komen van het fotograferen van toetsen en het filmen van klassensituaties. 
Als wij als docenten op onze school vinden dat leerlingen tijdens de les een internetverbinding nodig hebben, zou de school dit dan ook niet moeten faciliteren? Laptops of tablets van de school in het lokaal. Dan heb je ook geen interruptie van snapchat. Dat zou toch mooi zijn?

Komende week start het experiment
Dinsdag begint ons experiment. En helemaal duidelijk hoe en of het werkt is het ook nog niet. Vandaar een experiment. Docenten mogen leerlingen toestemming geven om gedurende een aangegeven tijd een mobiel uit de kluis op te halen om te gebruiken in de les. Misschien door middel van een vrijstellingspasje o.i.d. Dat bespreken we maandag. Met kerst evalueren we het experiment. Maar voor nu ben ik heel erg benieuwd hoe leerlingen, maar ook ouders zullen reageren.