Mobieltjes: gaan we de Fransen achterna?

Als het aan onze leerlingen ligt niet. Maar na vier maanden met nieuwe regels omtrent mobieltjes zijn ze niet geheel ontevreden. De docenten trouwens ook niet.

Nieuwe regels
In juli besluiten we als team om anders om te gaan met mobieltjes in school. We merken dat het overlast geeft in de gangen en tijdens de les. Bijna alle docenten hebben wel een bakje voor in het lokaal maar het kost tijd en energie om alle mobieltjes erin te krijgen. En dan maar hopen dat alle telefoons op stil staan. Tijd dus voor iets anders.
Begin dit schooljaar schreven we hierover. We kregen heel wat reacties. Van mee eens (‘hoop dat ze dat bij ons op school ook gaan doen’) tot mee oneens (‘terug in de tijd, mobieltjes horen nu eenmaal bij de jongeren’). We hebben er uitgebreid met elkaar over nagedacht. Verschillende voorstellen zijn over tafel gegaan van niets doen tot helemaal verbieden. Uiteindelijk kozen wij voor de vorm dat de mobiele telefoons prima gebruikt mogen worden in de aula en hal. In het lokaal en de gangen moet je mobiel in je tas zitten. Of je laat hem in je kluis. We hebben dit meteen ingevoerd in de introductieweek. De eerste week kregen de leerlingen alleen een waarschuwing. Daarna werd de telefoon bij het vergeten van de regel ingenomen en konden ze hem aan het einde van de dag weer ophalen.

Docenten
De docenten stonden er niet allemaal achter maar toch hebben we er samen toe besloten. En met succes. Bij navraag onder collega’s blijkt dat ze de telefoons nauwelijks meer zien. Ze ervaren meer rust op de gang en leerlingen zijn meer met elkaar contact. Als grootste voordeel noemen enkelen de snellere start van de les. Leerlingen komen direct je lokaal binnen en nemen nu de tijd om me te groeten.
Ook een visitatiecommissie was erg te spreken over onze nieuwe regels. Het viel hen op dat leerlingen tijdens de lessen niet werden afgeleid door hun telefoon. Zij waren verbaasd om te merken hoe weinig weerstand deze regels bij leerlingen had opgeleverd.

Leerlingen
Maar de leerlingen dan? Ik heb in verschillende klassen navraag gedaan. En natuurlijk geven alle leerlingen aan dat ze het liefst hun telefoon de hele dag kunnen gebruiken. Maar opvallend genoeg zien ze ook wel in waarom er regels gekomen zijn. Ze geven aan dat het hen zelf meer rust geeft en dat vrienden en vriendinnen nu minder op hun telefoon zitten. Een aantal 3e klassers gaf zelfs aan dat het goed zou zijn om af en toe mobieltjes in de pauze te verbieden. “Vooral voor de bruggers”, zeiden ze.

Toch zien zij ook nadelen. Dat je je telefoon niet in de gangen mag gebruiken is heel onhandig, vinden ze. Je kunt dan niet op de rooster kijken. En er wordt veel meer gestoeid op de gangen. Voornamelijk door jongens. Ze vervelen zich als ze niet op hun telefoon mogen gamen en zitten dan aan elkaar. Docenten zijn niet allemaal even streng. Dat mag van hen wel wat eenduidiger, dan weet je waar je aan toe bent.

Frankrijk
In december was het in het nieuws dat Frankrijk de mobiele telefoons gaat verbieden op scholen vanaf september 2018. Wordt dat dan onze volgende stap? Enkele collega’s volgen dit met belangstelling en zien er wel wat in. Maar de leerlingen die ik geïnterviewd heb, vinden het een slecht plan. Eén was er vrij duidelijk over: ‘Met zo’n regel ben ik helemaal niet meer bereikbaar. Dan zoek ik wel een andere school’.