Omgaan met ouders deel 2: gesprekken

Lastige emails van ouders kunnen je al kopzorgen geven maar lastige gesprekken met ouders nog veel meer. Krant Trouw publiceerde in 2012 een artikel van Nicole Besseling: ‘Aankomend leraar krijgt les in omgaan met ouders. Ouders zijn veel mondiger geworden en hebben zelf ook veel kennis (al dan niet via internet) maar leerkrachten ervaren niet altijd het vertrouwen van ouders.’ Blijkbaar is het een vak apart, zeker wanneer je nog niet zo lang werkzaam bent. Naarmate je het vaker hebt gedaan, wordt het misschien wel makkelijker. Ik heb in ieder geval veel steun aan mijn oudere collega’s die inmiddels zoveel van dit soort gesprekken hebben gevoerd. Zij blijven er (over het algemeen) redelijk rustig onder.

De website www.diversiteitinactie.be onderscheidt vier soorten gesprekken.

bron: Tango!
bron: Tango!

Slechtnieuwsgesprek: jij brengt duidelijk maar inlevend het slechte nieuws waarna de ouders hierop zullen reageren (al dan niet emotioneel). Daarna kun je samen verder praten over hoe nu verder.

Klachten: ouders komen stoom afblazen over iets wat hen dwars zit. Probeer het probleem helder te krijgen en denk samen na over een oplossing.

Helpende gesprekken: ouders hebben een zorg of een probleem. Samen met hen probeer je dit helder in beeld te krijgen en ga je op zoek naar een goed plan.

Adviesgesprekken: dit zijn gesprekken waarbij jij ouders en leerlingen moet adviseren over bijvoorbeeld het kiezen van een vakkenpakket. Presenteer hierbij je advies niet als waardevoller dan de opinie van de ouders.

Ik zie altijd het meest op tegen gesprekken met ouders waarbij ik slecht nieuws moet brengen of waarbij zij klachten hebben.

Een paar punten die mij hebben geholpen.

  • Stel het gesprek niet uit (hoe verleidelijk ook…) Zorg daarnaast voor voldoende tijd. Niks vervelender dan halverwege moeten constateren dat de volgende les alweer begint.
  • Bereid je goed voor. Wat voor soort gesprek is dit? (zie ook de punten zoals eerder genoemd).  Maak van tevoren aantekeningen. En blijf bij de essentie.
  • Probeer je te verplaatsen in de ouders. Je weet nooit zeker wat ouders allemaal weten of (en misschien vooral) juist niet weten. Vaak horen zij de verhalen vanuit het oogpunt van hun kind.
  • Trek je grenzen. Zowel in tijd, taalgebruik en houding. Ben je onzeker, ga het gesprek aan samen met een collega of teamleider.
  • Respecteer ouders en hun opvoeding. Ook al zou jij het heel anders doen.
  • Vat het niet persoonlijk op. Bedenk dat het gaat over je werk, je beroep als docent. Niet over je persoon.
  • Vraag ondersteuning van je teamleider of van het zorgteam.

In een eerder blog over emails aan ouders werden enkele punten genoemd die ook gelden voor een gesprek.

  • Benoem altijd ook leuke dingen van het kind
  • Blijf rustg en beleefd en wees eerlijk.
  • Bedenk (en benoem dat eventueel ook aan ouders) dat je samen werkt aan hetzelfde doel: het beste voor het kind.
bronnen:
http://www.diversiteitinactie.be/themas/communicatie-met-ouders/professionalisering/gesprekken-voeren-met-ouders/specifieke
Van starter naar young professional van Angela Kouwenhoven en Diederik Brink