Plezier in nakijken

Afgelopen week een toets afgenomen bij een tweede klas. Wiskunde: lineaire vergelijkingen en ongelijkheden. Sommige mensen krijgen meteen al vlekken in hun nek bij het horen van dit onderwerp. Zo ook een deel van de leerlingen. Een enorme uitdaging voor mij als docent.
Aan de slag
En wat hebben ze hard gewerkt. Veel oefenen, uitleggen, voordoen. Nog een opgave, nog een puzzel of activiteit. De formatieve toetsen gaven hen inzicht in wat ze al beheersten en waar ze nog aan moesten werken. En toen waren ze klaar voor de toets.

Nakijken
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het nakijken van toetsen vind ik vaak best leuk. Spannend ook: hoe zouden ze het hebben gedaan? Ik kan echt blij zijn met een leerling als hij of zij echt iets nieuws beheerst. Maar ook teleurgesteld als het bij een leerling niet is gelukt. Wat en waar had ik (of de leerling?) het anders moeten aanpakken?
Dezelfde avond was ik al aan de slag. En ik werd alleen maar blijer: de meesten hadden het echt begrepen. Dus bij het invoeren van mijn cijfers moest ik even glimlachen van trots. Trots op mijn leerlingen!

Twijfel
En dan toch bespeur ik ergens iets van twijfel bij mezelf. Zijn de cijfers niet té hoog? Was de toets te makkelijk? Ben ik te soepel geweest?
Maar hoe meer ik daar over nadenk hoe gekker ik het vind. Ik heb goed nagedacht over de toetsvragen, over de punten, de cesuur, de beoordeling. Mag een klas het ook gewoon goed doen? Kan het ook zo zijn dat de lessen en opdrachten hen echt iets hebben geleerd? Waarom zou een klas altijd gemiddeld moeten zijn? Het is toch raar dat ik aan mezelf begin te twijfelen als de resultaten goed zijn?

Daarom besluit ik gewoon lekker trots op ze te zijn en ze dat te zeggen ook. Trots op het feit dat ze zo hard hebben gewerkt en dat ze nu zelf lineaire ongelijkheden kunnen oplossen. Ik hoop dat het hen meer zelfvertrouwen geeft om andere, nieuwe dingen leren.