Waarom leerlingen werk moeten inleveren

Ik maak me niet zo’n zorgen over de voortgang van leerlingen in deze periode. En toch laat ik elke week werk inleveren en controleer ik het ook. Waarom dan?

Voor ik verder ga is het belangrijk om te melden dat ik lesgeef aan havo en vwo leerlingen. De meesten redden zich prima thuis en halen achterstanden na de zomer makkelijk in. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Ik snap ook dat docenten in het speciaal onderwijs, mbo of vmbo er misschien heel anders in staan!

Waarom laat ik dan toch werk inleveren?

Motivatie
In de eerste plaats laat ik leerlingen werk inleveren zodat ze een stok achter de deur hebben om het werk goed en netjes te doen. Dit heeft meer te maken met het bieden van structuur, het in stand houden van goede gewoontes en het voorkomen van frustratie dan met het feit dat ik wil controleren of ze daadwerkelijk iets nieuws leren en kunnen.
Stel je eens voor: Je bent een puber. Pap en Mam zitten in de studeerkamer te werken. Jij moet 20 zinnen voor Nederlands maken, maar aan het eind van de week krijg je de antwoorden toegestuurd…

Feedback en complimenten
Als leerlingen werk voor school moeten maken, dan is het motiverend als ze daarna ook kunnen horen/lezen of ze het wel of niet goed hebben gedaan. Ik vind het nog belangrijker dat leerlingen positieve feedback krijgen op het goed gemaakte werk, dan dat ik de andere leerlingen bijstuur. Leerlingen moeten elke dag zelfstandig aan het werk en hebben vaak weinig contact met docenten en leerlingen. Ze fleuren op van een compliment!

Controleren
Uiteindelijk laat ik ook werk inleveren om een beetje controle, maar vooral ook zicht op de situatie te houden. Welke leerlingen gaan onderuit? Gaat het wel goed met ze? Moeten we ingrijpen?
Het helpt ouders ook als zij niet de enige zijn die het werk van leerlingen controleert. Het kan veel strijd opleveren in een huishouden en dat kunnen wij als docenten beperken.

Weet je niet wat voor opdrachten je aan leerlingen kunt geven? Lees dat Sietske haar tips voor het ontwerpen van opdrachten. Zie je op tegen al dat inlever-gedoe? Lees dan ons vorige blog en deel de afbeeldingen met je leerlingen.